Báseň o moci nemoci

Třídila jsem si poznámky ve skříni a objevila jsem svoji báseň. Nemá v sobě sice žádný verš ani poslání a přece neznám lepší název pro text, který jsem si zapsala onoho podzimního dne.

Jsem list vířící prostorem,

jsem skučící vítr,

jsem krok, který před vteřinou dozněl,

jsem tesklivý polibek deště…

jsem tělo zachumlané v peřině

bez síly, hlava k prasknutí…

 

Bylo mi tehdy špatně.  Porušila jsem základní rovnováhu a příliš pracovala, běhala a zařizovala, plýtvala svojí energií na zbytečnosti a stala se ne-mocnou.

Malé zbytečnosti ve větším množství zabíjejí

Určitě to znáte, jsou dny, kdy plýtváme energií na tisíc a jednu zbytečnost, nic nedokážeme nikomu odepřít, máme spoustu důvodů, proč ještě napnout trochu svoji vůli a k vykonanému ještě přidat to, či ono. Řítíme se jako parní válec z kopce a někdy si ani při té strašlivé rychlosti nevšimneme, že už jsme dávno vyjeli ze své cesty, že to, co právě řešíme, je jenom snůškou nepodstatných urgencí, které jsme si na sebe nechali naložit svým okolím, svými milovanými, svými zbytečnými programy, kterými jsme se obalili jako závažím někdy před lety a které nás teď nabádají, co bychom měli, co je potřeba a co se hodí. Ve své rychlosti posléze už jenom sami za sebou klopýtáme a nemáme čas zjistit, co se kolem děje. Tělo je moudřejší než mozek, ví dobře, co potřebujeme a tak se nás obvykle snaží zachránit.  Usilovně vysílá signály o chybě, upozorňuje drobnými bolístkami, zraněními, nemocemi…

Je třeba se zastavit, prožívat aktuální okamžik a ve chvíli, kdy nás naše duše doběhne, se podívat na sebe přítomnýma očima.

Prostor jako odraz našeho váhání a nejistoty

Učení Feng shui se zabývá všemi aspekty lidského života, tedy i vědomím vlastní cesty.  Položte si otázky: Je moje práce tím, co si opravdu přeji dělat?  Co mě naplňuje? Jaká je moje životní cesta?  Potom se rozhlédněte po svém domě, bytě, najděte si prostor směřující podle BaGua na sever. Je to místo, kde není energie nijak bržděna, může v elegantních vlnách jemně proudit prostorem? Vnímejte, zda je její tok vyrovnaný, ani příliš prudký, ani pomalý. Musí zdolávat nějaké překážky? Cítíte se příjemně? Je prostor kolem vás upravený? Uvědomte si, že nepořádek zhmotňuje vaše váhání, nebo neochotu dát sám sobě pravdivé odpovědi. Reprezentují věci, které vidíte, vaše skutečné potřeby a touhy? Jsou pro vás důležité nebo se vám uleví, když je vyhodíte?

Jste tvůrci vlastního života

Vy sami jste tvůrci vlastního života a jen na vás záleží, zda si dáte správné odpovědi nebo pod nánosem cizích požadavků a přejatých snů klesnete do ne-moci. Bezmoci. Síla akce je důležitá, ale před ní je nezbytné se zastavit a podle taoistické zásady Wu-wej, konat nekonáním.

Udělala jsem si pořádek a nepotřebné vyhodila. Báseň jsem vám i sobě zapsala pro připomínku: Je třeba udržovat rovnováhu a směr.

Facebook komentáře

komentářů

Napsat komentář