Metody práce Feng shui

Škola formy

Škola formy neboli tvaru je nejstarší školou ve Feng shui a vždy je nadřazena ostatním školám. Jejím prvotním úkolem bylo nalezení souladu s krajinou. Kvalita každého prostoru je vyjádřena posvátnými zvířaty čínské mytologie- želvou, tygrem, drakem, fénixem a hadem. Kvalita zvířat a případné rušivé elementy nacházející se ve vnějším i vnitřním prostoru objektu mají přímý vliv kondici, zdraví a prosperitu člověka a potažmo na fungování celé firmy.

Škola formy v interiéru je základním stavebním kamenem každé Feng Shui analýzy. Pomáhá energii proudit do interiéru a směřovat její putování. Pomocí této metody odhalíme „slabá“ místa, kde energie stagnuje, zpomalíme ji v místech překotného toku. Pozveme čchi a správně volenými prostředky ji nenecháme rychle utéci. Škola formy pomůže, aby interiér působil příjemně a přitom byl praktický.

Škola kompasu

Škola kompasu je složitějším systémem, který bere v úvahu světové strany a jejich působení na prostor.

Bagua (Pakua)

Jednou ze škol kompasu je metoda Bagua, která se zabývá projevy životní energie a jejich určením v prostoru. Život a témata, kterými každý člověk na své cestě prochází, se dají odvodit z náplně osmi sektorů a naopak lze říci, že konání a prožívání každého člověka má svůj odraz v charakteru a uspořádání právě těchto oblastí v interiéru. Pokud je některá ze složek potlačena, dochází k nerovnováze. Na stejném principu fungují i firmy. Pokud v interiéru nějaký prostor chybí, nebo naopak je přehnaně velký, odrazí se tato skutečnost v celkovém fungování společnosti, zisku, spokojenosti zákazníků.

Svět je uspořádán systémem fraktálů. Velmi zjednodušeně řečeno, stejnou strukturu lze pozorovat na mikro i makro úrovni. Na základě této znalosti můžeme pracovat s velkými celky, jako jsou komplexy domů a zároveň i na mikroúrovni, kterou představují jednotlivé místnosti.

Bazhi

Bazhi- metoda Nenasyceného vlka, patří k nejstarším metodám Feng Shui a k práci s prostorem přidává ještě časové hledisko. Vychází z faktu, že Země je ovlivňována a spoluutvářena kosmickými silami a zářením a to nejen Sluncem, Měsícem, planetami Sluneční soustavy, ale i energiemi vzdálenějšího souhvězdí Velkého vozu. Metoda Bazhi rozlišuje podle charakteru působení jednotlivých hvězd a orientace objektu na Zemi čtyři pozitivní a čtyři negativní sektory. Ty působí na člověka a mohou výrazně ovlivňovat kvalitu lidského života a to ve všech aspektech našeho života, na úrovni vztahů, zdraví, prosperity, vitality.

Ming Kua

Osobnostní číslo Ming Kua je základním určením jedince z hlediska Feng Shui v prostoru a čase. Dozvíme se z něj příznivé a nepříznivé směry a sektory z hlediska energetické konstituce jedince podle školy Bazhi. Umístění stolů správným směrem ovlivňuje zdraví i kvalitu odvedené práce. Správné nasměrování čela postele zkvalitní spánek a celkově zdraví člověka.

Letící hvězda

Letící hvězda je technikou propojující ve Feng Shui prostor a faktor času. Taoisté používají k věštění vliv více než dvou set hvězd. Technika Letící hvězdy mapuje vliv devíti nejzásadnějších hvězd Velkého vozu. Tento vliv velmi silně působí při vzniku domu. V průběhu času vlivy některých hvězd slábnou a jiné se dostávají do popředí. Podpora posvátných a eliminace vlivu ničivých a divokých hvězd s přihlédnutím k funkci jednotlivých prostor. Zásahy dle Letící hvězdy jsou akupunkturními vpichy prostoru, které podpoří harmonii. Přesné a účinné.

Očistné rituály

Rituály jsou velice důležité a vracejí nás k naší podstatě. Nejde o nic jiného, než aby se energie prostoru a lidí v něm spojila a naprogramovala pozitivně k dosažení štěstí a rovnováhy. V domech mohou zůstávat otisky negativních energií po původních majitelích a i my sami do interiéru přinášíme svoje nezpracované strachy a negativní myšlenky. Jednoduchými a často i zábavnými prostředky lze prostor vyčistit. Nápravy interiéru bez základní energetické očisty jsou jako bychom nově koupenou květinu dali do vázy obsahující starou a páchnoucí vodu.

Facebook komentáře

komentářů

4 komentáře

Martin

Dobrý den, zajímavé čtení a objevování možností práce Feng shui. Chtěl jsem se zeptat zda existuje nějaká certifikace či seznam ověřených specialistů na tuto metodu? Momentálně mě zaujal projekt zdravého bydlení http://www.home3.cz, ale nikde jsem se nedočetl více detailů o certifikaci či specializaci. Dokázala by jste poradit?

Hana Kopecká

Dobrý den, děkuji Vám za příznivý komentář. Učení Feng Shui má více než tisíciletou tradici a bylo rozvíjeno celou řadou učenců a škol. Lze pracovat různými metodami, ale všechny by měly vést ke stejnému cíli- k prostředí pozitivně ovlivňujícímu jeho obyvatele. U nás ani nikde v zahraničí neexistuje žádná oficiální certifikace. Každý z poradců přistupuje k projektu na základě metod své školy. Nejdůležitější zásadou, kterou by se měl každý řídit, je zdravý rozum, potom přání klienta a kultivovaná vnímavost, která mu pomůže odhalit správné řešení. Ideální dům může vypadat různým způsobem. Soustřeďte se na výběr správného místa, vhodné umístění domu na pozemku, použití přírodních stavebních materiálů a dbejte na to, aby půdorys budoucího domu byl jednoduchý čtvercový nebo obdélníkový bez zbytečných výklenků, protože chybějící oblasti by znamenaly, že by Váš život byl ochuzen o nějaký důležitý aspekt. Těžko byste dosahoval žádoucí rovnováhy. Dalších doporučení, vhodných k zohlednění při projektování domu, je obrovské množství, proto je třeba přistupovat k projektu a rozmyslem a řešit jej individuálně. Já jsem studovala různé školy, nyní jsem konzultantem Feng Shui Academy.

Květa Lípová

Dobrý den, mohla by jste mě poradit jaké ky mělo být uspořádání pokojů v dvoupatrovém domě podle světových stran.Děkuji za odpověd´LIPOVÁ

Hana Kopecká

Dobrý den paní Lipová, ve Feng Shui existuje více metod, které vycházejí z orientace podle světových stran. Jednou z těch základních je metoda Pakua (Bagua), kdy si zvlášť na půdorys přízemí a zvlášť na půdorys patra svého domu položíte narýsovanou růžici životních oblastí (sever-Kariéra, severovýchod-Moudrost, východ- Předkové, jihovýchod- Bohatství, jih- Dosažení, jihozápad -Partnerství, západ- Děti, severozápad- Pomocníci, střed- Harmonie). Doporučuji při práci využít i Školu formy, která učí správnému umístění nábytku a rozložení jednotlivých místností, ale už neřeší světové strany.

Napsat komentář