Opravdu chcete se sousedy válčit?

Seděli jsme dnes s mužem u polední kávy a vyprávěli si.
„Víš, byl to zajímavý člověk. Vede svůj hotel dobře a opravdu se stará, jak jsou hosté spokojení. Nesnaží se na nich jenom vydělat, ale podpořit je, protože tak vytváří prostor pro vzájemný prospěch. Zeptal jsem se ho, zda něco potřebuje přivézt, protože jsem zrovna jel do Makra, ale řekl mi, že nic nechce. Chodí všechno nakupovat do blízkého obchůdku, protože tím podporuje místního obchodníka.“

Budování komunity začíná drobnými gesty

Na chvilku jsem oněměla. Překvapilo mě, že někdo dokáže být tak zásadový a i maličkostmi se držet svého postoje podpory okolí a budování místní komunity. Kolik lidí dnes dokáže vědomě nakupovat dražší zboží jen proto, aby pomohli sousedům a usnadnili jim život a prosperitu?

Prosperita i nouze vykazují velkou míru nakažlivosti

Tím, že v jeho sousedství žijí spokojení a úspěšní lidé, pomáhá samozřejmě i sobě. Genius loci ovlivňuje každého. Ze zkušeností klientů i vlastní vím, jak je těžké zůstat bohatý v chudém prostředí. Stojí to obrovské množství sil navíc a vždy je výrazná možnost, že nás okolí převálcuje. Spadneme na úroveň většiny.

Odtržení od okolí znamená ztrátu podpory

Základním předpokladem úspěchu je přestat si myslet, že svět končí za našimi dveřmi, za brankou. Vysoké zdi a ploty, které jsou tak moderní v dnešních satelitních městečkách, sice chrání před nezvanými pohledy návštěvníků, ale na druhou stranu oddělují obyvatele od okolí a nedovolují jim čerpat z nejbližší komunity sílu.

Ohleduplnost se projevuje maličkostmi

Za vysokými zdmi často vládnou předsudky a nevraživost. Nemusíme si být se svými sousedy na první pohled sympatičtí, ale vstřícné gesto, vzájemná tolerance a snaha nepůsobit nesnáze či komplikace je prvním krokem k přátelství. Nešťastně postavený prasečí chlívek či zatoulané slepice bývají na vsi příčinou sváru trvajícího několik generací.
Vzpomínám si, jak jsme kdysi pronajímali část svého domu. Nejvíc mě tehdy šokoval fakt, že naši nájemníci, jinak milá rodina s malým chlapečkem, nechávali odpadky na prahu svých dveří. Bylo jim jedno, že máme společnou chodbu a jejich zbytky hyzdí jinak příjemné prostředí. Přistěhovali se z anonymního velkého sídliště, a tak měli trochu pokřivený pohled na to, kde končí území, o které by se měli starat.

 Svým chováním ovlivňujeme svět

Co sejeme, to také sklízíme. Pokud budeme přátelští ke svému okolí, je pravděpodobné, že se nám něco z na naší podpory vrátí. Podle učení Feng Shui malé věci ovlivňují velké. Pevně věřím, že drobná pomoc, úsměv, miligram ohleduplnosti může změnit svět k lepšímu a spolu s ním i náš život.

Facebook komentáře

komentářů

Napsat komentář